A new species of the genus Crocidura (Mammalia: Eulipotyphla: Soricidae) from Mount Huang, China

Liu Yang, Heng Zhang, Chenling Zhang, Jun Wu, Zhaocheng Wang, Chunlin Li, Baowei Zhang

Zoological Systematics ›› 2020, Vol. 45 ›› Issue (1) : 1-14.

PDF(2501 KB)
PDF(2501 KB)
Zoological Systematics ›› 2020, Vol. 45 ›› Issue (1) : 1-14. DOI: 10.11865/zs.202001
Original Paper

A new species of the genus Crocidura (Mammalia: Eulipotyphla: Soricidae) from Mount Huang, China

    {{javascript:window.custom_author_en_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_EN}}
Author information +
History +

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

Key words

QR code of this article

Cite this article

Download Citations
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}. 2020, 45(1): 1-14 https://doi.org/10.11865/zs.202001

References

References

{{article.reference}}

Funding

RIGHTS & PERMISSIONS

{{article.copyrightStatement_en}}
{{article.copyrightLicense_en}}
PDF(2501 KB)

Accesses

Citation

Detail

Sections
Recommended

/