Butterfly fauna (Lepidoptera: Rhopalocera) of the Peter the Great Mountain range (Tajikistan)
Abdulaziz Davlatov, Gexia Qiao, Chunsheng Wu
Zoological Systematics . 2016, (3): 318 -322 .  DOI: 10.11865/zs.201635