Taxonomic notes on Hydroidomedusae (Cnidaria) from South China Sea III: Family Rathkeidae and Zancleopsidae
Chunguang Wang, Zhenzu Xu, Jiaqi Huang, Donghui Guo, Mao Lin, Zhen Xia
Zoological Systematics . 2016, (4): 392 -403 .  DOI: 10.11865/zs.201644