A web based tool to merge geometric morphometric data from multiple characters
Ming Bai, Jing Li, Wencheng Wang, Rolf G. Beutel, Benjamin Wipfler, Wangang Liu, Sha Li, Mengna Zhang, Yuanyuan Lu, Xingke Yang
Zoological Systematics . 2017, (1): 34 -45 .  DOI: 10.11865/zs.201703