A catalogue of Burmite inclusions
Mingxia Guo, Lida Xing, Bo Wang, Weiwei Zhang, Shuo Wang, Aimin Shi, Ming Bai
Zoological Systematics . 2017, (3): 249 -379 .  DOI: 10.11865/zs.201715