The complete mitochondrial genome of Oreta fuscopurpurea (Lepidoptera: Drepanidae) and its phylogenetic implications
Xiaoyue Zhu, Zihui Wang, Shun Yao, Jiasheng Hao
Zoological Systematics . 2018, (2): 139 -155 .  DOI: 10.11865/zs.201813