Taxonomic study of Gonia Meigen (Diptera: Tachinidae) from China
Peng Hou, Xin Li, Ding Yang, Chuntian Zhang
Zoological Systematics . 2018, (3): 294 -308 .  DOI: 10.11865/zs.201823