Biased heteroplasmy within the mitogenomic sequences of Gigantometra gigas revealed by sanger and high-throughput methods
Xiaoya Sun, Yanhui Wang, Pingping Chen, Hesheng Wang, Lixiang Lu, Zhen Ye, Yanzhuo Wu, Teng Li, Wenjun Bu, Qiang Xie
Zoological Systematics . 2018, (4): 356 -386 .  DOI: 10.11865/zs.201833