Twenty new spider species (Arachnida: Araneae) from Late Cretaceous Kachin amber (Myanmar)
Yafei Xin, Tongyao Jiang, Zhiyuan Yao, Shuqiang Li
Zoological Systematics . 2022, (1): 1 -65 .  DOI: 10.11865/zs.2022101