A joint call for actions to advance taxonomy in China
Chaodong Zhu, Arong Luo, Ming Bai, Michael C. Orr, Zhonge Hou, Siqin Ge, Jun Chen, Yibo Hu, Xuming Zhou, Gexia Qiao, Hongzhi Kong, Limin Lu, Xiaohua Jin, Lei Cai, Xinli Wei, Ruilin Zhao, Wei Miao, Qingfeng Wang, Zhongli Sha, Qiang Lin, Meng Qu, Jianping Jiang, Jiatang Li, Jing Che, Xuelong Jiang, Xiaoyong Chen, Lianming Gao, Zongxin Ren, Chunlei Xiang, Shixiao Luo, Donghui Wu, Dong Liu, Yanqiong Peng, Tao Su, Chenyang Cai, Tianqi Zhu, Wanzhi Cai, Xingyue Liu, Hu Li, Huaijun Xue, Zhen Ye, Xuexin Chen, Pu Tang, Shujun Wei, Hong Pang, Qiang Xie, Feng Zhang, Feng Zhang, Xianjin Peng, Aibing Zhang, Taiping Gao, Changfa Zhou, Chen Shao, Libin Ma, Zhaoming Wei, Yunxia Luan, Ziwei Yin, Wu Dai, Cong Wei, Xiaolei Huang, Jingxian Liu, Xiangsheng Chen, Tianci Yi, Zhisheng Zhang, Zhulidezi Aishan, Qin Li, Hongying Hu
Zoological Systematics . 2022, (3): 188 -197 .  DOI: 10.11865/zs.2022302