Reducing human error to improve efficiency of DNA barcoding: the primer case
Qiang Li, Xiaoyan Luo, Qian Liu, Zhentao Cheng, Xiaolei Huang
Zoological Systematics . 2022, (3): 271 -273 .  DOI: 10.11865/zs.2022304