Positioning taxonomic research for the future
Deyuan Hong, Wenying Zhuang, Min Zhu, Keping Ma, Xiaoquan Wang, Dawei Huang, Yalin Zhang, Guodong Ren, Wenjun Bu, Wanzhi Cai, Dong Ren, Ding Yang, Aiping Liang, Fengyan Bai, Runzhi Zhang, Fumin Lei, Shuqiang Li, Hongzhi Kong, Lei Cai, Yucheng Dai, Chaodong Zhu, Qisen Yang, Jun Chen, Zhongli Sha, Jianping Jiang, Jing Che, Donghui Wu, Jiatang Li, Qiang Wang, Xinli Wei, Ming Bai, Xingyue Liu, Xuexin Chen, Gexia Qiao
Zoological Systematics . 2022, (3): 185 -187 .  DOI: 10.11865/zs.2022301